Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Destinacions i sol.licituds

Destinacions i Sol.licituds


DESTINACIONS

Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) en aquest enllaç.
 
També és possible realitzar estades a d’altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre i quan la institució de destinació ho accepti i lliuri el Work Plan i el Bilateral Agreement degudament signat i segellat al sol.licitant. Vegeu el llistat dels partners Eramus al final d'aquesta pàgina.

Així mateix existeix la possibilitat de realitzar aquestes estades a altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o a empreses, sempre i quan la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de Treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php

En qualsevol cas, els interessats hauran de contactar directament amb les universitats de destinació per saber si són acceptats abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


PROCEDIMENT A SEGUIR PER SOL.LICITAR AQUEST AJUT

1- Contactar personalment amb la universitat de destinació per proposar-los i obtenir l'acceptació de l'estada.
2- Enviar a la universitat de destinació el Work Plan, que trobareu al final d'aquesta pàgina, perquè el retornin degudament signat i segellat al sol.licitant.
3- Omplir el formulari de Sol.licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina. Cal la signatura del cap orgànic o directe i del cap superior (Administrador de centre, Cap d'Àrea, Vicerector, etc.) del sol.licitant.
4- Lliurar la sol.licitud i el work plan a:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Planta 0 (Pça. Cívica)
Ref. Mobilitat PAS
5- Esperar la resolució de concessió dels ajuts per part de l'ARI (publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i Intercanvi/PAS/Erasmus/Resolució)

6- Si arribat el termini de presentació de sol.licituds, encara no es disposa del Work Plan signat i segellat per la universitat de destinació, es pot presentar igualment la sol.licitud perquè entri dintre del termini, quedarà registrada com a provisional i la concessió de l'ajut no serà definitiva fins que no es presenti la documentació necessària.

TERMINI PER PRESENTAR SOL.LICITUDS: 14 de febrer 2014
RESOLUCIONS: 27 de setembre, 29 de novembre 2013 i 3 de març 2014
TERMINI PER FER LES ESTADES: 30 de setembre
2014


FORMULARIS
TST Categories PAS UAB (vnd.ms-excel: 0.02 MB)
TST Sol.licitud (msword: 0.02 MB)
Work Plan (msword MB)
Certificat d'Estada - Erasmus PAS (msword: 0.02 MB)
TST Anexo V.2.b (msword: 0.02 MB)
TST Normativa Econòmica (pdf MB)
Partners Erasmus 1213 (vnd.ms-excel MB)
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona