Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Condicions generals

OBERTA NOVA CONVOCATÒRIA 2013-2014
Termini de presentació de sol.licituds: 14 de febrer 2014

 


CONVOCATÒRIA MOBILITAT ERASMUS DE FORMACIÓ PER AL PAS (TST) 2013/2014

Descripció
L'acció Training Staff Mobility (TST) preveu que el personal d'administració i serveis pugui realitzar una estada formativa a universitats, altres tipus d'institucions que no siguin d'ensenyament superior o a empreses estrangeres europees.
L'objectiu és que els beneficiaris aprenguin de les experiències i les bones pràctiques de la institució col·laboradora així com conèixer noves metodologies, eines i formes d'organització per aplicar-les al servei del què en són responsables i difondre-les a la UAB.

Places
35

Dotació econòmica
600 euros (màxim)

Consulteu la Normativa Econòmica detallada a l'apartat "Destinacions i Sol.licituds" d'aquest web.

Els ajuts Erasmus de formació per al PAS es pagaran a raó de 120€/dia (sempre que es presentin justificants*, si no, es pagaran com a màxim 76€/dia d’acord amb la normativa econòmica de viatges de la UAB) fins a un màxim de 5 dies, és a dir, l’ajut no superarà en cap cas els 600€ per estada.

No existeix distinció entre despeses de viatge, allotjament i manutenció i per tant, la dotació de l'ajut pot repartir-se indistintament entre les diferents despeses a raó de 120€, com a màxim, per dia d'activitat formativa.

Només es pagaran els dies en què s’hagi realitzat activitat formativa, els dies de viatge no es paguen si no s’ha realitzat activitat. El Certificat d’estada haurà de reflectir aquests dies d’activitat formativa.

Pagament de l'ajut
L'import de l'ajut es paga a posteriori, és a dir, un cop fet el viatge i presentada TOTA la documentació requerida.

*Consulteu la Normativa Econòmica detallada a l'apartat "Destinacions i sol.licituds" d'aquest web.

Destinataris
Personal d'Administració i Serveis (PAS) (funcionari, laboral o contractat de qualsevol categoria laboral o nivell i àmbit de treball) o Personal Investigador en Formació (PIF) de la UAB o d'un centre adscrit. Podeu consultar el llistat de centres adscrits a l’enllaç http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/centres-docents/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1086628076358.html) i la llista de categories de PAS i PIF a l'apartat "Destinacions i Sol.licituds" d'aquest web.

Requisits

  1. Pertànyer al col.lectiu del Personal d'Administració i Serveis (PAS) (funcionari, laboral o contractat de qualsevol categoria laboral o nivell i àmbit de treball) o Personal Investigador en Formació (PIF) de la UAB o d'un centre adscrit. Podeu consultar el llistat de centres adscrits a l’enllaç http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/centres-docents/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1086628076358.html) i la llista de categories de PAS i PIF a l'apartat "Destinacions i Sol.licituds" d'aquest web.
  2. Tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent o status de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Suïssa i Croàcia).
  3. El PAS visitant ha d'acordar, amb anterioritat a la realització de l'estada, el programa de treball que seguirà a la institució de destinació enviant-los el formulari Work Plan (pestanya "Destinacions i Sol.licituds" d'aquest web), que la universitat de destinació li haurà de retornar degudament signat i segellat.
Criteris de selecció
Si el sol.licitant compleix els requisits esmentats i mentre hi hagin places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica (es reserven places per a totes les resolucions).
En cas que el nombre de sol.licituds superi el nombre de places, s’aplicaran el criteris de selecció publicats al Text Integre de la Convocatòria (veure més avall).

Durada de l'estada
Mínim: 5 dies d'activitat formativa, Màxim 6 setmanes. Subvenció màxima: 5 dies d'activitat formativa.

Les estades de mobilitat Erasmus de formació per al PAS corresponents al curs 2013/14 es podran dur a terme entre l’1 de juny de 2013 i el 30 de setembre de 2014.

Bases
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)
OAPEE / Formación de personal

Juliol 2013
El text íntegre de la convocatòria ha estat presentat a la Comissió d'Economia i Organització de la UAB. Consulteu el document al final de la pàgina.

Per a qualsevol dubte us atendrem a:

Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N-Plaça Cívica)
Tel. +34 93 581 3780
erasmus@uab.cat

Convocatòria Erasmus PAS (pdf MB)
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona