Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Mobilitat docent erasmus > Sol·licituds

SOL·LICITUDS

Presentació de sol.licituds
Per sol.licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus cal:
  1. Omplir la sol.licitud que trobareu a l'apartat "Documentació" d'aquest web (ha d'anar signada pel professor, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre). S'ha de lliurar el document original.
  2. Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu i les dates aproximades de l'estada.
  3. Adjuntar un e-mail de l’Oficina d’Intercanvis de la facultat que confirmi l’existència de l’acord Erasmus o l’inici de la tramitació d'un de nou, si s'escau.

Confirmació d’existència d’acord Erasmus:
És requisit indispensable per a la concessió definitiva de l'ajut que existeixi un acord Erasmus vigent per a Mobilitat Docent durant el curs en què es duu a terme l'estada. Aquest acord ha d'estar signat entre la UAB (específicament per a l'àrea d'estudi del professor/-a que fa l'estada) i la universitat de destinació.

El professor/-a interessat/-da ha de comprovar l'existència d'aquest acord adreçant-se a la persona responsable de l'Oficina d'Intercanvis del seu centre (ubicada a la Gestió Acadèmica). En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on es vulgui realitzar la mobilitat es podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a la nostra Àrea de Relacions Internacionals preferiblement abans que l'estada es realitzi. A l'Oficina d'Intercanvis us indicaran els tràmits necessaris.

Lloc de lliurament
Personalment o per correu intern a: 

Àrea de Relacions Internacionals (ARI)
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (Pça. Cívica)
Tel. 93 581 37 80
erasmus@uab.cat


Horari d'atenció al públic (excepte juliol i agost):
De dilluns a divendres (excepte dijous): de 9:30h a 13:30h
Dijous: de 9:30h a 12h i de 15:30h a 16:30h


Termini de presentació de sol.licituds
Fins el 14 de febrer de 2014 (inclòs)

Si arribat el termini de presentació de sol.licituds, encara no es disposa de tota la documentació adjunta requerida (carta d'invitació i confirmació d'acord), es pot presentar igualment la sol.licitud perquè entri dintre del termini, quedarà registrada com a provisional i la concessió de l'ajut no serà definitiva fins que no es presenti la documentació necessària.
 
Durant el període en què la convocatòria per al curs 2013/14 estigui oberta es realitzaran les resolucions següents de concessió d’ajuts:
  • 27 de setembre de 2013, per a les sol·licituds rebudes entre l’3 de juny i el 13 de setembre de 2013.
  • 29 de novembre de 2013, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 15 de novembre 2013.
  • 3 de març de 2014, per a les sol·licituds rebudes entre el 18 de novembre 2013 i el 17 de febrer 2014.

Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2013/14 es podran dur a terme fins el 30 de setembre de 2014.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A L'ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS


Trobareu els formularis a l'apartat "Documentació" d'aquest web.

Abans del viatge:
  1. Sol.licitud
  2. Carta o e-mail d'invitació de la universitat de destinació
  3. E-mail de l’Oficina d’Intercanvis de la facultat que confirmi l’existència de l’acord Erasmus o l’inici de la tramitació d'un de nou, si s'escau.

Després del viatge:

1- Certificat d'estada
2- Programa de Enseñanza
3- Anexo V.2.a
4- Justificants econòmics de les despeses del viatge: factures originals de l'avió i de l'hotel (a nom de la UAB i amb el NIF Q0818002H); bitllet d'avió i targetes d'embarcament; tiquets de transport (taxis, bus, tren. etc.) i també els tiquets de manutenció. És imprescindible conservar TOTS els tiquets de despeses.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona