Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Informació sobre assegurança

Assegurança complementària


Assegurança complementària:

L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat aquest curs acadèmic 2013/2014, consistent en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària.

El període de cobertura és el curs acadèmic en el que contractes l'assegurança, és d'abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances i pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.

 • Prestacions:
  L'assegurança complementària de mobilitat cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre realitzes l'activitat acadèmica vinculada a la teva titulació i en cas d'accident cobreix també:
  - La mort (16.000 €)
  - La invalidesa permanent absoluta (23.000 €)
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica)
  - Les despeses mèdiques en centres no concertats (fins a 2.500 €)
  - L'assistència de viatge fora d'Espanya amb una duració màxima de 12 mesos, incloent malaltia i accident. L'assegurança cobreix les despeses mèdiques (amb limitació econòmica de 2.500 €), el trasllat sanitari al domicili habitual, el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (consulteu les condicions) i la repatriació per defunció.

 • Preu: 7,55 €

 
Assegurança complementària de mobilitat:

Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi a països d'Europa durant aquest curs, en el marc d'una beca Erasmus, cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident.

El període de cobertura és el curs acadèmic en el que contractes l'assegurança, és d'abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances i pràctiques en empreses, dins i fora del campus universitari.
 

 • Prestacions:
  L'assegurança complementària de mobilitat cobreix la responsabilitat civil a tot el món mentre realitzes l'activitat acadèmica vinculada a la teva titulació i en cas d'accident cobreix també:
  - La mort (16.000 €)
  - La invalidesa permanent absoluta (23.000 €)
  - Les despeses mèdiques en centres concertats (sense limitació econòmica)
  - Les despeses mèdiques en centres no concertats (fins a 2.500 €)
  - L'assistència de viatge fora d'Espanya amb una duració màxima de 12 mesos, incloent malaltia i accident. L'assegurança cobreix les despeses mèdiques (amb limitació econòmica de 2.500 €), el trasllat sanitari al domicili habitual, el viatge d'un familiar en cas d'hospitalització (consulteu les condicions) i la repatriació per defunció.
 •  
 • Preu: 11,55 €

Període de vigència

La cobertura de la pòlissa per al curs 2013/2014 s'iniciarà a les 00.00 hores del dia 09/09/2013 i finalitzarà a les 00.00 hores del dia 12/09/2014.

Assegurança de mobilitat fora d'Europa:

Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi a països de fora d'Europa, posa't en contacte amb l'empresa Òmnibus per tal de contractar també l'assegurança Cum Laude.

Què s'ha de fer en cas d'accident o malaltia?

Cal que et posis en contacte amb l'empresa Òmnibus o bé Generali (per accidents a Espanya) i amb Europ-Assistance (per accidents o malaltia a l'estranger):

Òmnibus:

Generali:
 • Telèfon: 902 333 433
Europ-Assistance:
 • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
 • Telèfon des de fora d'Espanya: +34 91 514 99 00
 • Fax: +34 91 514 99 50
Documentació relacionada:
Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària
Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària en anglès
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona