Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil

Modalitat:
Presencial
Edició:
15a Edició
Crèdits:
70 ECTS
Inici de docència:
08/10/2013
Places:
53
Preu:
4800 €
Fi de docència:
30/09/2015
Orientació:
Acadèmica, Professional
Codi
1782/15
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

El Màster en Psicopatologia clínica infantojuvenil pretén oferir formació en l'àmbit de la deficiència mental, els trastorns emocionals i del comportament i la psicologia legal i forense infantil i juvenil.

Ofereix un aprenentatge eminentment aplicat destinat a l'exercici professional de la psicologia amb un aprenentatge teòric d'aquests trastorns.

Requisits d'admissió

Llicenciats/Graduats en Psicologia
Llicenciats/Graduats en Psicopedagogia
Llicenciats/Graduats en Medicina

Calen coneixements bàsics de les tres llengües oficials del programa (català, castellà i anglès).

Lloc de realització

Casa de Convalencència, Hospital de St. Pau. C. Sant Antoni Mª Claret, 171, 08041 Barcelona

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil

Idioma
  • Castellà (50%)
  • Català (40%)
  • Anglès (10%)
Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest Mestratge és el de proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat de la Psicopatologia clínica infanto-juvenil.

Es centra bàsicament en quatre temes fonamentals: Deficiències i Autisme, Psicopatologia Legal i Forense, Trastorns Emocionals i Trastorns de Comportament.

Altres objectius són:

- Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en psicopatologia.

- Conèixer les principals manifestacions clíniques de la deficiència mental, els trastorns emocionals, els trastorns del comportament i l'aplicació en psicologia legal i forense.

- Saber dur a terme una entrevista clínica

- Saber dur a terme un programa d'intervenció

Sortides professionals

- Treballar amb equips de salut mental
- Exercir la professió de psicòleg/a
- Psicòleg escolar amb coneixements de psicologia clínica

Competències específiques

- Reconèixer les principals influències en els trastorns i els problemes clínics que es donen en la infantesa i adolescència, sobretot en els àmbits de discapacitat intel.lectual, autisme, trastorns del comportament, trastorns emocionals i psicologia legal i forense.
- Identificar les variables funcionals d'adquisició i manteniment dels problemes i trastorns de la infantesa i adolescència en general i, específicament, en els àmbits abans esmentats.
- Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb el nen o adolescent, amb la família i amb els agents educatius: formular els objectius en termes operatius, prioritzar-los i establir criteris per seleccionar les conductes objectiu.
- Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats del nen o adolescent i del seu entorn: reconèixer les etapes del procés d'avaluació clínica i formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la problemàtica actual.
- Identificar i reconèixer els principals mètodes i instruments d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit de la infància i l'adolescència.
- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i instruments de mesura i intervenció adequats en cada situació o context d'avaluació específics: establir les característiques principals del nen o adolescent i del seu entorn i en funció d'aquesta informació establir i proporcionar els medis adequats i necessaris per l'avaluació i intervenció clíniques.
- En la intervenció clínica, identificar, preparar i dur a terme el tipus de teràpia més adequada pel nen, adolescent i la família a partir dels resultats de l'avaluació i el diagnòstic.
-Establir l'adequació de la intervenció psicològica o psicopedagògica quant a l'adherència al pla d'intervenció i l'aconseguiment dels objectius establerts prèviament.
-Elaborar i redactar informes psicològics o psicopedagògics sobre els resultats de l'avaluació, la intervenció o el servei sol.licitat:organitzar la informació rellevant del cas,el.laborar els resultats de forma operativa, indicar els objectius d'intervenció o de millora i seleccionar el lèxic i la informació apropiats en funció del destinatari de l'informe.
- Adquirir les habilitats de comunicació necessàries per adequar-se a les característiques específiques de l'entrevista d'avaluació, seguiment i devolució i de l'intercanvi d'informació amb infants i adolescents, amb la família i amb els educadors.
- Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant i contrastant llurs aportacions a la Psicopatologia de la infància i l'adolescència.
- Cercar informació i bibliografia específica, vàlida i actualitzada sobre temes concrets de Psicopatologia infantojuvenil.
- Integrar, elaborar i sintetitzar informació provinent de diverses fonts per realitzar el treball d'actualització i revisió de Psicopatologia infantojuvenil.
- Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits en la teoria i en la pràctica en psicopatologia infantojuvenil.
- Actuar de manera ètica.
- Valorar i criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre l'infant o adolescent, sobre la seva família i sobre els agents educatius implicats en la seva formació.

Competències transversals

- Saber comunicar de manera concreta i precisa una informació
- Aprendre a treballar en equip
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional
- Actualitzar de manera continuada els coneixements de psicopatologia
- Analitzar treballs i recerques de la psicopatologia des d'una perspectiva crítica

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats