Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en psicopatologia clínica de l'adult

Màster en Psicopatologia Clínica de l'Adult

Modalitat:
Semipresencial
Edició:
15a Edició
Crèdits:
70 ECTS
Inici de docència:
07/10/2013
Places:
25
Preu:
4900 €
Fi de docència:
29/07/2015
Orientació:
Professional
Codi
1726/15
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

El Màster en Psicopatologia clínica de l'adult pretén oferir formació en l'àmbit de les demències, les esquizofrènies, els trastorns afectius i els d'ansietat.

Ofereix un aprenentatge teòric d'aquests trastorns i un aprenentatge aplicat destinat a l'exercici professional de la psicologia.

El Màster en Psicopatologia Clínica de l'Adult sorgeix com a continuïtat als estudis de grau de psicologia i te la seva raó de ser en la mesura que proporciona formació aplicada (83% de la dedicació) a aquells estudiants interessats en el coneixement aplicat i professional de la psicologia clínica i de la salut en el seu ampli abast.

Requisits d'admissió

- Títol de grau o llicenciatura en Psicologia
- Llicenciatura en Medicina.

Lloc de realització

On line i centres de pràctiques

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Psicopatologia Clínica de l'Adult

Idioma
  • Castellà
Objectius

- Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en psicopatologia

- Conèixer les principals manifestacions clíniques de les demències, les esquizofrènies, els trastorns afectius i els trastorns d'ansietat de l'adult

- Saber dur a terme una entrevista clínica

- Ser capaç de planificar una estratègia terapèutica adient en el marc de la psicopatologia clínica

Sortides professionals

- Treballar en equips de salut mental
- Exercir la professió de psicòleg
- Psicòleg d'empresa amb coneixements de psicologia clínica

Les sortides professionals tenen un abast més ampli en cas de cursar el Màster en Psicopatologia clínica de l'adult, donat que els coneixements adquirits responen a un ampli ventall de patologies clíniques.

Competències específiques

- Aplicar els criteris de diagnòstic en Esquizofrènies i Demències en pacients adults en casos reals.
- Identificar les principals manifestacions clíniques de les demències i les esquizofrènies en pacients adults.
- Realitzar una entrevista diagnòstica clínica de manera correcta en pacients adults.
- Administrar instruments d'avaluació psicològica adients per cada trastorn específic.
- Redactar i comunicar informes psicològics basats en les aplicacions d'instruments d'avaluació
- Planificar intervencions psicològiques adients aplicades a casos d'esquizofrènies i Demències en adults.
- Aplicar els criteris de diagnòstic en Trastorns afectius i d'Ansietat en pacients adults en casos reals.
- Identificar les principals manifestacions clíniques dels Trastorns afectius i d'Ansietat en pacients adults.
- Planificar intervencions psicològiques adients aplicades a casos de Trastorns afectius i d'Ansietat en adults.
- Cercar informació i bibliografia específica sobre temes concrets de Psicopatologia de l'Adult.
- Integrar informació provinent de diferents fonts per realitzar treballs d'actualització i revisió sobre Psicopatologia de l'Adult.
- Interactuar amb el pacient adult amb el propòsit de definir els objectius dels diferents serveis que es poden oferir.
- En l'avaluació clínica, establir les característiques principals de l'individu, grup o organització i proporcionar els medis adequats per poder-la portar a terme.
- En la praxis, desenvolupar serveis i/o productes basats en les teories i mètodes psicològics d'ús pel pacient i el clínic.
- En la intervenció clínica, identificar, preparar i dur a terme el tipus de teràpia més adequada pel pacient, a partir dels resultats de l'avaluació i el diagnòstic.
- Establir l'adequació de la intervenció en quant a l'adherència del pla d'intervenció i l'aconseguiment dels objectius d'aquesta.
-Donar informació al pacient de la importància del camí a seguir per aconseguir els objectius proposats.
-Ser capaç d'accedir a les fonts d'informació actualitzades en l'àmbit de la psicopatologia clínica de l'adult.
- Ser capaç d'elaborar un treball escrit estructurat i actualitzat en l'àmbit de la psicopatologia clínica de l'adult.

Competències transversals

- Saber comunicar de manera concreta i precisa una informació
- Aprendre a treballar en equip
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional
- Actualitzar de manera continuada els coneixements de psicopatologia
- Analitzar treballs i recerques de la psicopatologia des d'una perspectiva crítica

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats