Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en psicologia de l'esport i de l'activitat física

Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Modalitat:
Presencial
Edició:
14a Edició
Crèdits:
70 ECTS
Inici de docència:
08/01/2014
Places:
30
Preu:
4850 €
Fi de docència:
30/09/2015
Orientació:
Professional
Codi
2512/14
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

Aquest és un màster professional que pretén preparar al psicòleg per a actuar en l'àmbit de l'esport: des de l'assessorament d'entrenadors i tècnics de l'esport de base fins a la preparació psicològica per a l'alt rendiment, i també per a l'assessorament a professionals de la salut per tal de millorar les pautes d'activitat física de la població general.

Requisits d'admissió

Tenir un títol universitari d'un mínim de 180 ECTS o equivalent, i haver cursat i superat les diplomatures de postgrau:

- Psicologia de l'Esport en Edat Escolar.
- Psicologia Aplicada al Rendiment Esportiu.

Lloc de realització

80% a la facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i 20% a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), Barcelona

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Idioma
  • Castellà
Interuniversitari
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
Objectius

- El màster pretén que els alumnes coneguin les teories de la psicologia de l'esport i de l'activitat física perquè estiguin en condicions d'aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en contextos esportius.

- Així mateix, el màster vol aconseguir que els alumnes dominin le estratègies d'intervenció necessàries per realitzar un treball aplicat en els àmbits de la iniciació esportiva, o del rendiment esportiu o de l'activitat física en relació a la salut.

- El màster també vol aconseguir que els alumnes siguin capaços de comunicar les conclusions del seu treball aplicat a entrenadors, esportistes i famílies d'esportistes, de manera clara i sense ambigüitats.

Sortides professionals

En els àmbits de la iniciació esportiva, del rendiment esportiu i de l'activitat física en relació a la salut.:
- Assessor/especialista en intervenció, de centres de iniciació i tecnificació esportives
- Assessor/especialista en intervenció, de federacions, entitats i clubs esportius
- Assessor/especialista en intervenció, de centres d'alt rendiment esportiu
- Assessor/especialista en intervenció, en gabinets i centres de salut
- Especialista en les facultats de Psicologia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en universitats públiques i privades.

Competències específiques

- Conèixer els principals models d'intervenció en psicologia de l'esport.

- Analitzar els factors psicològics que influeixen en el rendiment esportiu.

- Aplicar intervencions psicològiques en l'àmbit de activitat física i de l'esport.

- Avaluar l'efectivitat de les diferents tècniques emprades en les intervencions psicològiques.

- Conèixer els principals models d'intervenció en iniciació esportiva.

- Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació i en l'abandonament esportius.

- Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i pares de nens en edat escolar.
- Avaluar l'efectivitat de les diferents intervencions psicològiques en iniciació esportiva.

- Aplicar una intervenció psicològica en els àmbits de la iniciació esportiva, o del rendiment esportiu o de l'activitat física en relació a la salut.

- En el treball final de màster, l'alumne/a haurà de demostrar les competències dels dos postgraus.

Competències transversals

- Tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents agents esportius: entrenadors, jutges, directius o aficionats.

- Tenir habilitats per treballar en equips interdisciplinaris en l'àmbit del rendiment esportiu.

- Tenir un compromís ètic per a optimitzar tant el rendiment com el benestar de l'esportista.

- Tenir habilitats per al tracte interpersonal amb entrenadors i famílies d'esportistes en edat escolar.

- Tenir habilitats per treballar en equips interdisciplinaris en l'àmbit de la iniciació esportiva i en l'àmbit de la salut.

- Tenir un compromís ètic per a prioritzar el benestar del jove esportista per davant del rendiment esportiu.

- En el treball final de màster, l'alumne/a haurà de demostrar les competències dels dos postgraus.

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats