Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en teoria i pràctica de la prosocialitat i aplicacions de la logoteràpia

Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia

Modalitat:
Semipresencial
Edició:
4a Edició
Crèdits:
60 ECTS
Inici de docència:
18/09/2013
Places:
30
Preu:
3400 €
Fi de docència:
31/05/2015
Orientació:
Professional
Codi
2669/4
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

El Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia és un programa destinat a titulats i professionals dels àmbits psicològic, antropològic, educatiu, sociosanitari i empresarial.

El Màster té com a finalitat dotar d'una formació teoricopràctica en els àmbits de la prosocialitat i la logoteràpia, i capacitar per al desenvolupament de qualsevol tipus d'intervenció prosocial amb enfocament logoterapèutic en els seus camps d'actuació.

El programa s'ha estructurat en dos blocs formatius, el de la prosocialitat i el de la logoteràpia, a causa de la fortalesa recíproca d'ambdós marcs teòrics en la seva dimensió pràctica i professional.

L'objectiu és capacitar els participants per aplicar i transferir aquests processos i tècniques als seus àmbits d'interès professional, de manera que puguin facilitar processos d'empoderament, autodiagnòstic i autoformació en altres.

Aquest màster continua amb la línia de treball desenvolupada en les seves tres edicions anteriors 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012, realitzades a Espanya i Colòmbia, continuant amb l'estreta col · laboració amb l'ICL (Institut Colombià de Logoteràpia) i ACLAE, (Associació Catalana d'Anàlisi Existencial).

Requisits d'admissió

- Llicenciats o graduats en Psicologia, Pedagogia, Psiquiatria, Sociologia, Antropologia, Ciències Socials i Humanitats. Altres llicenciatures o graus prèvia acceptació per part de la coordinació.

Lloc de realització

Universitat Autònoma de Barcelona. Corporación Instituto Colombiano

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Teoria i Pràctica de la Prosocialitat i Aplicacions de la Logoteràpia

Idioma
  • Castellà
Objectius

- Promoure i facilitar l'autodiagnòstic de l'estil comunicatiu i el disseny d'un pla d'optimització personal en els participants.

- Aplicar la comunicació prosocial en àmbits interpersonals i professionals en experiències predissenyades.

- Presentar i demostrar la potencialitat de la prosocialitat com a via per a la millora del clima en les organitzacions, la cura de la salut mental de les persones i la qualitat de vida de l'entorn circumdant.

- Introduir a l'alumne al counseling i coaching prosocial en contextos formatiu, familiar, organitzacional.

- Generar solucions creatives des de la pròpia disciplina per a donar respostes a les necessitats detectades en el propi àmbit.

- Conèixer i aplicar tècniques de focalització grupal i de visualització per a generar participació des d'un plantejament i didàctica prosocial.

- Dissenyar, desenvolupar i aplicar plans personals d'optimització prosocial en els àmbits seleccionats pels participants.

- Promoure l'estudi profund i investigació de la logoteràpia i l'anàlisi existencial amb èmfasi en la comprensió dels fonaments antropològics, psicològics i filosòfics.

- Promoure l'aplicació dels fonaments, mètodes i tècniques de la logoteràpia en la vida quotidiana, familiar i professional de les persones.

- Incrementar el nombre d'agents prosocials i contribuir a la creació i difusió d'espais de cohesió i unitat, des d'una resolució prosocial dels conflictes.

Sortides professionals

- Formador en l'àmbit de la logoterapia y la prosocialitat.
- Consultor especialitzat en àmbits interpersonals, organitzacionals, grupals i empresarials.
- Especialista-docent en prosocialitat.
- Direcció d'equips de treball.
- Assessor d'associacions cíviques i socials.
- Especialista en lideratge prosocial.
- Promotor de projectes d'intervenció social.
- Investigador social amb mètodes participatius.
- Assessor individual i grupal en prosocialitat, anàlisi existencial i logoteràpia.
- Consultor i investigador d'estratègies grupals per a la resolució de conflictes.
- Dinamitzador en relacions públiques.
- Formador en habilitats socials per a mediadors sociosanitaris.

Competències específiques

- Reconèixer i comprendre les diferents tècniques de counseling i coaching prosocial, i ser capaç d'utilitzar-les i aplicar-les en diferents contextos.

- Identificar comprendre i aplicar des d'un plantejament i didàctica prosocial, tècniques participatives de focalització grupal i de visualització en entorns grupals.

- Reconèixer, comprendre i aplicar tècniques de Logoteràpia en projectes específics d'intervenció en l'especialitat escollida.

- Conèixer i ser capaços de posar en pràctica en el context privat i professional, les eines de l'anàlisi existencial i la seva vinculació amb la prosocialitat.

- Generar solucions creatives des de la pròpia disciplina per donar respostes a les necessitats detectades en el propi àmbit.

- Autodiagnosticar el propi estil comunicatiu, dissenyar un pla d'optimització prosocial personal i professional

- Tutoritzar a persones i professionals en l'autodiagnòstic del seu estil comunicatiu i en el disseny d'un pla d'optimització prosocial.

- Dissenyar, desenvolupar i aplicar plans personals d'optimització prosocial i logoterapéutica en els seus propis àmbits d'actuació.

- Analitzar en manera crítica models teòrics i dissenyar models d'intervenció social conseqüents.

Competències transversals

- Dissenyar i dur a terme un projecte de teoria aplicada.

- Comunicar amb eficàcia els resultats d'un treball d'anàlisi i intervenció.

- Liderar equips de treball.

- Augmentar la consciència de les relacions de poder en cada àmbit d'actuació.

- Fomentar l'actitud crítica i analítica en les relacions humanes i oferir vies d'optimització.

- Fomentar una actitud i compromís ètics, alineats amb els principis de la prosocialitat i la logoteràpia

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats