Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Economia i empresa > Màster en administració i direcció de comerços i distribució (direcció de màrqueting, vendes i distribució)

Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (Direcció de Màrqueting, Vendes i Distribució)

Modalitat:
Semipresencial
Edició:
29a Edició
Crèdits:
70 ECTS
Inici de docència:
09/03/2013
Places:
60
Preu:
4150 €
Fi de docència:
14/12/2013
Orientació:
Professional
Codi
1712/29
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

La distribució comercial està experimentant una transformació profunda deguda, essencialment, als canvis dels valors dels consumidors i al fenomen de la globalització dels mercats.

Per a mantenir-se i créixer dins del nou panorama competitiu, les empreses necessiten disposar de personal preparat, capaç d'identificar les oportunitats de negoci, d'identificar les necessitats dels clients i de saber definir i dur a terme estratègies competitives de creixement en un mercat en constant evolució. Als mercats de consum actual es configuren dos nous models competitius: d'una banda, la gran distribució i el 'franchising' estan liderant la distribució dels productes de gran consum; per l'altre, la petita distribució s'està especialitzant (o hauria de fer-ho) en nínxols de mercat.

El Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució de la UAB es proposa donar suport a l'empresa comercial en aquesta delicada fase de canvi en el seu funcionament, facilitant la transferència i el desenvolupament de les competències necessàries per afrontar amb èxit el procés, i intensificant alhora la dinàmica innovadora i competitiva de les empreses comercials.

La formació que s'imparteix amb metodologia online ofereix les mateixes competències estratègiques i la mateixa qualitat que la presencial afegint la flexibilitat de l'estudi. Per tant, permet superar les distàncies i les disponibilitats horàries. Aquesta metodologia va en línia amb els canvis culturals que s'estan vivint a la societat actual al voltant de l'ús de les noves tecnologies.

Requisits d'admissió

- Títol de llicenciat, diplomat o enginyer

Lloc de realització

Aules de la Vila. Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució

Idioma
  • Castellà
Objectius

El programa té com objectiu proporcionar a l'alumne una formació especialitzada a l'àrea de la distribució, el màrqueting i l'estratègia empresarial, d'alt nivell i qualitat contrastada per a que pugui desenvolupar una visió directiva i estratègica tan ètica como eficaç, que aporti innovació en front als entorns competitius. Es volen formar a persones que van a liderar projectes en empreses de diferents sectors i dimensions, tan nacionals com multinacionals i potenciar el creixement personal professional motivant l'alumne a superar els reptes intel.lectuals que el màster planteja

Sortides professionals

- Direcció de vendes
- Direcció de màrqueting
- Direcció comercial
- Consultories especialitzades en el disseny d'estratègies
- Franquícies
- Empreses de merchandising
- Institucions públiques

Competències específiques

- Planificació de l'estratègia comercial de l'empresa
- Construir models de localització dels punts de venta mitjançant l'aplicació dels principals models de la teoria de la distribució.
- Desenvolupar una metodologia de treball i l'aplicació pràctica de models teòrics
- Conèixer les diferents possibilitats de distribució dels productes
- Anàlisi de viabilitat d'un punt de venta
- Dissenyar, planificar, desenvolupar estratègies de màrqueting i de distribució, d'acord amb els objectius establerts.
- Anàlisi de viabilitat d'una franquícia
- Analitzar el mercat i realitzar una segmentació dels consumidors
- Realitzar un pla de finançament d'una franquícia i/o d'un punt de venta
- Gestionar els equips humans dins del canal de distribució
- Aprendre les tècniques de venta
- Gestionar les estratègies de E-màrqueting i la venta del Internet

Competències transversals

- Utilitzar les tècniques més apropiades d'investigació per a la recollida i generació d'informació de diferents fonts.
- Establir objectius operatius d'intervenció i utilitzar els recursos teòrics com a eines d'anàlisi de mercats diferents.
- Defensar arguments i justificacions amb claredat i precisió i de forma apropiada per al context valorant les aportacions d'altres persones.
- Fomentar la capacitat d'investigació.
- Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions i prendre decisions en condicions d'incertesa

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2013 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats