Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Doctorats > Tots els doctorats

La UAB és pionera en la implantació del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES): tots els doctorats UAB ja estan adaptats al nou model.

La UAB està implantant l’adaptació dels programes de doctorat a la nova normativa sota el Reial Decret de Doctorat 99/2011. El fet que un programa de doctorat ja estigui adaptat implica que els doctorands que s'hi matriculin per primer any realitzaran el doctorat sota la nova normativa. Trobareu l'especificació "Nou RD 99/2011" rere el nom dels programes ja adaptats. Quines novetats implica el nou Reial Decret 99/2011?
 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats