Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Veterinària > Diplomatura de postgrau en cirurgia i anestèsia de petits animals

Diplomatura de Postgrau en Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals

Modalitat:
Semipresencial
Edició:
6a Edició
Crèdits:
30 ECTS
Inici de docència:
01/10/2012
Places:
250
Preu:
3700 €
Fi de docència:
28/02/2014
Orientació:
Professional
Codi
2485/6
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

Des de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa més de vint anys pel departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per a seguir amb uns altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la clínica de petits animals els volem oferir aquest postgrau avalat per l'experiència prèvia de diferents jornades de cirurgia i anestèsia que ara s'agrupen per poder crear aquest programa on també s'utilitzen recursos on line gràcies a l'experiència adquirida pel professorat en un curs ja impartit fa uns anys mitjançant l'Escola de Postgrau i patrocinat per una empresa del sector veterinari.

Requisits d'admissió

Llicenciatura en Veterinària.

Lloc de realització

Diversos centres veterinaris de l'Estat Espanyol

Títol que s'obté amb el programa

Diploma de Postgrau en Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals

Idioma
  • Castellà
Objectius

- Obtenir els coneixements més avançats en clínica de petits animals en cadascuna de les següents especialitats: urinari, digestiu, respiratori, auditiu i circulatori.

- Conèixer les tècniques quirúrgiques per a l'extirpació dels diferents tumors dels petits animals.

- Aprendre les tècniques anestèsiques més actuals del a clínica veterinària de petits animals.

- Reconèixer les situacions crítiques en anestèsies i poder actuar d'immediat per poder superar-les amb èxit.

Sortides professionals

Veterinari/a dedicat/da a la clínica de petits animals.

Competències específiques

- Conèixer les cirurgies més habituals de l'aparell urinari, etc. Nefrectomia. Cirurgia de la bufeta, tumors vesicals. Uretrostomies en el gos i el gat.

- Aprendre la forma d'actuar davant la torsió d'estómac. Gastrotomia. Sutures a triar i patrons. Factors que influïxen en la cicatrització intestinal, formes de reduir les dehiscències intestinals. Enterectomia terme-terminal i latero-lateral. Pegats d'omento i tècniques de plicatura. Invaginacions intestinals, solucions manuals. Cirurgia del colon, precaucions especials en la colectomia del gat.

- Solucionar una hernia perineal en el gos amb diferents tècniques. Conèixer les tècniques de queiloplastia, reparar l'estenosis dels orificis nasals i l'elongació del vel del paladar. Conèixer les tècniques per a extirpar tumors orals. Aprendre els abordatges al tòrax i practicar lobectomies pulmonars. Anomalies vasculars: Ductus Arteriosus Persistent. Persistència IV Arqueig Aòrtic.

- Col.locar drenatges toràcics. Fer cirurgia hepàtica, de pàncrees, tiroides i adrenals. Solucionar hiperplasies i prolapses vaginals, així com hiperplasies de pròstata. Aprendre els principals penjalls amb utilitat clínica per al tractament de tumors. Veure la tècnica Pull and Trough per a les neoplasies del recte. Reimplantar urèters.

- Conèixer els productes per a la sedació i l'analgèsia. Detectar problemes anestèsics pel monitoratge i aplicar anestèsics generals de forma segura en pacients sans i compromesos.

Competències transversals

- Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en l'àmbit quirúrgic de la professió veterinària.

- Treballar de manera eficaç, i manifestar respecte, valoració i sensibilitat davant el treball dels altres.

- Ser conscient de les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats quirúrgiques davant la professió i la societat.

- Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici quirúrgic del veterinari de forma fluida, oral i escrita, amb altres col.legues, autoritats i la societat en general.

- Redactar i presentar de forma satisfactòria informes quirúrgics i anestèsics mantenint sempre la confidencialitat necessària.

- Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat anestèsica i quirúrgica del veterinari.

- Conèixer i aplicar el mètode científic en la pràctica professional incloent la medicina basada en l'evidència.

- Ser conscient de les limitacions personals i saber quan cal obtenir assessorament i ajuda professionals.

- Ser conscient de la necessitat de mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i actituds de la medicina veterinària mitjançant un procés de formació continuada.

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats