<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Matrícula > Trasllat d'expedient

Accés a estudis de llicenciatura, diplomatura i enginyeria

Un cop la teva sol·licitud d'accés hagi estat acceptada, has de fer la matrícula al centre (facultat o escola) que et correspongui. Per això, t’oferim la informació  necessària per formalitzar la matrícula. Aquí trobaràs la documentació que et cal presentar i altres informacions relacionades que has de tenir en compte per tal de formalitzar la matrícula.

Documentació

- Formulari de prematrícula degudament emplenat.
- Original i fotocòpia del DNI/Passaport.
- Dades bancàries. 
- Targeta d'estudiant no comunitari (per als estudiants estrangers no comunitaris).
- Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de CatalunyaCaixa per a la realització del Carnet d'estudiant.
- Resguard d'haver fet efectiu el pagament corresponent al trasllat d'expedient acadèmic a la universitat d'origen.
- Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (original i fotocòpia), contemplada a la Normativa vigent.
- Sol·licitud de beca, si és el cas.
- Documentació sol·licitada pel centre corresponent.

Més informació

Consulteu més informació per a la matrícula a l'apartat  Estudiant de nou accés al grau

Consulteu més informació per a la sol·licitud d'accés per trasllat d'expedient a l'apartat  Estudiar => Informació acadèmica, Estudis de 1r i 2n cicle => Trasllat d'expedient

Dates de matrícula per centres:

Escola d'Enginyeria
Enginyeria de Materials - Bellaterra (Eng. 2n cicle)
Enginyeria de Telecomunicació - Bellaterra (Eng. 2n cicle)
Enginyeria Electrònica - Bellaterra (Eng. 2n cicle)
Enginyeria Informàtica - Bellaterra (Eng. 1r i 2n cicles)
Enginyeria Química - Bellaterra (Eng. 1r i 2n cicle)
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Especialitat de Sistemes Electrònics - Bellaterra (Eng. 1r cicle)
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió - Sabadell (Eng. 1r cicle)
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes - Sabadell (Eng. 1r cicle)
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial - Bellaterra (Eng. 1r cicle)
SEU SABADELL (Eng. Tèc. Inf. de Gestió i Eng. Tèc. Inf. de Sistemes)
Curs 2012-13: Degut a que les titulacions estan en procés d'extinció, truqueu al telèfon 93 728 7712 per demanar informació i assessorament.

 
SEU BELLATERRA (Resta de titulacions)

Curs 2012-13: Degut a que les titulacions estan en procés d'extinció, truqueu al telèfon 93 581 3049  per demanar informació i assessorament.

 
Facultat de Ciències de l'Educació
Psicopedagogia (Llicenciatura de 2n cicle)

Terminis de preinscripció:
- Presentació de sol.licituds: del 25 de juny al 13 de juliol de 2012
- Data límit de lliurament de la documentació requerida a la convocatòria: 3 d'agost de 2012
- Publicació de la resolució d'admesos: 14 de setembre de 2012. La podreu consultar dintre l'apartat "Avisos importants"

Recollida de la documentació de matrícula:

-Formulari de sol.licitud de matrícula, carpeta de matrícula, agenda, altres

A partir de la data de publicació de la resolució d'admesos

Lloc: Punt d'Informació i Suport Logístic de la Facultat de Ciències de l'Educació

Data de matrícula: 04-10-2012

Lloc: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació

Inici de les classes: Assignatures corresponents al 3r curs: 08-10-2012
                                 Assignatures corresponents al 4t curs: 17-09-2012

Horari de la Gestió Acadèmica

Horaris d'assignatures, exàmens i observacions

Avisos importants:
 

Facultat de Medicina
Infermeria
Medicina (Llicenciatura de 1r i 2n cicles UAB)
Facultat de Veterinària
Ciència i Tecnologia dels Aliments (Llicenciatura de 2n cicle)
Veterinària (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)

Per més informació poseu-vos en contacte amb la Gestió Acadèmica de la Facultat
Consulteu més informació a l'apartat Estudiant de la UAB

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona