<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Matrícula > Règim de permanència

Règim de permanència de les llicenciatures, diplomatures i enginyeries


El 16 de juliol de 2004 es va aprovar un nou Règim de Permanència que s'aplica als estudiants que es matriculin a la UAB per primera vegada a partir del curs 2004-2005 (estudiants que accedeixen per preinscripció, per trasllat d'expedient, per convalidació d'estudis estrangers, o també aquells que accedeixen al segon cicle d'una titulació diferent) i als estudiants matriculats prèviament i que decideixin acollir-s'hi.

La resta d'estudiants es regiran pel Règim de Permanència aprovat el 22 de maig de 1992, i modificat el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1994.

La informació següent afecta a tots els estudiants de la UAB. En aquells casos en què la normativa sigui diferent depenent de l'usuari, s'especifica puntualment.

 Estudiants de nou ingrés 
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Anul·lacions de matricula
Convocatòries per assignatura

Estudiants de nou ingrés


1r curs
Si estàs cursant el primer curs, disposes de dues matrícules per superar el mínim de 30 crèdits necessaris per poder continuar els teus estudis.

Si no superes 30 crèdits*, podràs interposar un recurs d'alçada per demanar poder-te matricular el curs següent. El recurs s'interposa a la Gestió Acadèmica, en el termini d'un mes a partir del dia següent de la publicació de les notes.

Abandó dels estudis
Si has deixat els estudis perquè no has superat aquest mínim de crèdits, podràs tornar a fer la Preinscripció Universitària per als mateixos estudis al cap de dos cursos acadèmics. Aquesta preinscripció només es pot fer una vegada. Així mateix, hauràs d'haver superat 30 crèdits quan acabis el curs acadèmic corresponent a la primera matrícula.

Proves d'Accés per a Més Grans de 25 anys
Si enguany has superat les Proves d'Accés per a Més Grans de 25 anys, hauràs de fer la Preinscripció Universitària. Si les proves les vas superar en edicions anteriors, també hauràs de fer la Preinscripció Universitària per accedir a la Universitat per primera vegada.

Si tens les Proves d'Accés per a Més Grans de 25 anys superades i has començat una titulació universitària però la vols canviar, hauràs de fer la Preinscripció Universitària. Et podràs preinscriure per la via 7 (canvis d'estudis) i per la via 9 (més grans de 25 anys), a la vegada. En el moment en què es faci l'assignació, l'Oficina de Preinscripció t'assignarà l'opció que més et beneficiï.

Provisionalment, aquest article no s'aplica als estudiants de Geografia en Xarxa.

Estudiants que accedeixen a 2n cicle
Si obtens una plaça per cursar un segon cicle, t'hauràs de matricular el mateix any en què se t'ha concedit la plaça. En aquest cas, no s'aplica la reserva de plaça per a cursos posteriors.

Trasllat d'expedient
Si accedeixes a la UAB per trasllat d'expedient, t'hauràs de matricular el mateix any en què se t'ha concedit la plaça. En aquest cas, no s'aplica la reserva de plaça per a cursos posteriors.

En aquest cas, s'aplica el Règim de Permanència dels estudiants de la UAB i es comptaran les convocatòries exhaurides segons els criteris establerts a la Normativa de Permanència dels estudiants de la UAB.

Si abandones els estudis en una altra universitat perquè has esgotat el règim de permanència, pots iniciar els mateixos estudis a la UAB sempre que hagis superat 30 crèdits quan acabis el curs acadèmic corresponent a la segona matrícula* a la teva universitat d'origen. Si no superessis aquest mínim, pots demanar matricular-te el curs següent interposant un recurs d'alçada. El recurs s'interposa a la Gestió Acadèmica del centre on et vols matricular.

Tingues en compte
Qualsevol sol·licitud que estigui relacionada amb l'aplicació de la Normativa de Permanència dels estudiants de la UAB s'ha d'adreçar a la Comissió Acadèmica del Consell Social. Cal lliurar el formulari de sol·licitud a la Gestió Acadèmica del propi centre.

(*) Les assignatures convalidades, reconegudes o adaptades, no computen als efectes d'aquest mínim de crèdits.

Normatives relacionades

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa (pdf 0,03 MB)
Web d'accés a les universitats. Generalitat de Catalunya
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona