<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Matrícula > Crèdits màxims i mínims de matrícula de les llicenciatures, diplomatures i enginyeries

 Estudiants de 1r curs 
Estudiants d'altres cursos
Ampliació de crèdits
Normatives

Crèdits mínims
Si ets estudiant de primer curs t'hauràs de matricular d'un mínim de 60 crèdits, encara que els centres poden establir un mínim superior a aquesta xifra d'acord amb la seva programació acadèmica.

Si les assignatures troncals i les obligatòries establertes en el pla d'estudis per als dos primers semestres del curs no superen els 60 crèdits, et podràs matricular només d'aquestes assignatures si demanes l'autorització del vicerector d'Ordenació Acadèmica. Per fer-ho, hauràs d'omplir una sol·licitud i lliurar-la a la Gestió Acadèmica.

Geografia en Xarxa
Si et matricules per primera vegada a la Llicenciatura de Geografia en Xarxa t'hauràs de matricular d'un mínim de 16,5 crèdits.

Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals
A la primera matrícula dels estudis de Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals el mínim de crèdits matriculables seran 21, dels quals 6, com a màxim, podran correspondre a matèries convalidades.

2n cicle
Si et matricules per primera vegada en uns estudis de només segon cicle, t'has de matricular d'un mínim de 25 crèdits.

Crèdits màxims
El nombre màxim de crèdits dels quals et pots matricular la primera vegada és de 90.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona