<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Institucions i empreses > Col·laboracions i convenis

Institucions amb les que col·laborem


La UAB és una institució al servei de la societat. Aquesta voluntat de servei, unida a una decidida actitud d'obertura de cara a l'exterior, l'ha consolidat com un centre de referència, a escala local i internacional, en els àmbits de la docència i de la recerca.

L'Autònoma, s'ha esforçat en aprofundir les arrels en la nostra comunitat nacional alhora que projectar-se cap a l'exterior. Aquest fet s'ha traduït en col·laboracions i convenis amb institucions d'arreu del món, entre d'altres destaquen les següents: 

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. ANECA
- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. CRUE
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. DURSI
European University Association. EUA
Universia
Venice International University
Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona