A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Matrícula  Preu, deduccions i recàrrecs 
 Informació general 
Modificacions
Recàrrecs
Deduccions

Els preu dels crèdits (serveis acadèmics), ve determinat pel grau d'experimentalitat, en el cas de les enginyeries, llicenciatures i diplomatures, o pel coeficient d'estructura docent, en el cas dels graus, i segons la titulació, de manera que s'estableixen quatre graus d'experimentalitat i tres coeficients d'estructura docent amb preus diferents:

Estudis universitaris oficials de grau: Segons el coeficient d'estructura docents dels estudis

A B     C
25,27 € 35,77 € 39,53 €

Estudis universitaris oficials de 1r cicle, 1r i 2n cicle, i només de 2n cicle: Segons el grau d'experimentalitat dels estudis

1 2 3 4
19,67 € 20,22 € 27,85 € 28,58 €

Estudis de màster oficial:

Màsters professionalitzadors
- Advocacia
- Enginyeria informàtica
- Enginyeria química
- Formació de professorat de secundària obligatòria i batxillerat,
formació professional i ensenyament d'idiomes
- Procura
- Psicologia general sanitària
40,88 €
Màsters no professionalitzadors
- Anàlisi econòmica
- Bioinformàtica per a la genòmica i el disseny de fàrmacs
65 €
- Dret i polítiques de la integració europea: dret constitucional europeu i constitucionalisme multinivell
- Dret públic i processos d'integració multinivell
- Gestió aeronàutica
- Gestió dels recursos humans en les organitzacions
- Logística i gestió de la cadena de subministrament
- Recerca i innovació en cures infermeres
60 €
- Investigació clínica aplicada en ciències de la salut 55 €
- Models i mètodes d'economia quantitativa (Erasmus Mundus) 40 €
- Resta de màsters no professionalitzadors 46 €

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula
- Gestió d'expedient acadèmic: 69,31 euros.
- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
- Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
- Assegurança complementària: 7,55 euros.
- Assegurança de mobilitat: 11,55 euros.
- Altres serveis de la UAB (Servei d'Actividad Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Com estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta la pàgina web www.uab.cat/fas

Servei d'Activitat Física (SAF)
La inscripció al SAF es pot fer en el moment de la matrícula (excepte els estudiants que ja són socis, els estudiants de nou accés i els estudiants que tenen un contracte amb la Vila Universitària) i costa 80 euros. Per més informació consulta la web del SAF.

Informació sobre els preus
Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, prèvia consulta al Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB aplicaran els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferenciaran els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'haurà d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives

Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2013-2014
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona