Inici > Informació acadèmica de llicenciatures, diplomatures i enginyeries > Lliure elecció > L'oferta > Oferta d'assignatures i d'activitats

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat.
Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

 L'oferta 
Proposta d'activitats
Matrícula
Reconeixement de crèdits
Normatives
Ajuda per a la cerca d'assignatures i d'activitats
Tipus d'assignatures
Més informació sobre activitats

En tots els plans d'estudis hi ha un nombre de crèdits de lliure elecció que pots aconseguir de diferents maneres. A la relació següent trobaràs algunes de les possibilitats que tens:

Cercador d'assignatures de lliure elecció
Cercador d'activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció
Assignatures de lliure elecció d'un altre pla d'estudis de la UAB
Assignatures de les Mencions de la UAB
Campus Global
Intracampus
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona