Inici > Informació acadèmica de graus > Estudiants de nou accés

Passos a seguir abans de fer la matrícula


On pots fer la matrícula?

Si aquest curs 2013-2014 has accedit a la UAB mitjançant la preinscripció universitària, la convalidació d’estudis o el canvi d’estudis i/o d’universitat, o bé si accedeixes directament a un segon cicle, has de fer la matrícula al centre (facultat o escola) on s’imparteixen els estudis. Per a fer els tràmits has d’adreçar-te a la Gestió Acadèmica del teu centre. Pots consultar la informació a l'apartat: La teva matrícula.

Quan pots fer la matrícula?

Per conèixer el dia i l’hora assignats per a formalitzar la matrícula, et pots posar en contacte amb la Gestió Acadèmica del teu centre o bé consultar-ho a la pàgina de La teva matrícula.

Si fas la matrícula a uns estudis per primera vegada és molt convenient que assisteixis a les sessions de matrícula programades al teu centre el 15 de juliol. Aquestes sessions et seran molt útils per a conèixer les dades d’interès específiques de cada ensenyament i per a obtenir la informació addicional específica necessària per a la matrícula. Pots consultar la informació a l'apartat: La teva matrícula.

Quina documentació necessites?

La presentació de la documentació requerida (consulta l'apartat: Documentació) és una condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l’expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula, per a modificar la matrícula i per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllat d’expedient, etc.).

Quin preu té la matrícula?

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics.

En aquesta pàgina, pots consultar els preus i els conceptes de matrícula.

L’assegurança complementària és un servei que t’ofereix la Universitat que consisteix en una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil (que et cobreix exclusivament durant el desenvolupament de l'activitat acadèmica vinculada a la teva titulació universitària) adreçada a estudiants universitaris residents a Espanya. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l’assegurança complementària. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi fora de l'Estat espanyol, cal que contractis, enlloc de la primera, l'assegurança complementària de mobilitat.

Bonificacions del preu de la matrícula
En el Decret de preus públics es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula. Pots consultar les deduccions i/o exempcions en aquesta pàgina.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona