Inici > Estudiants uab > Beques d'estudi

Beques i ajuts (curs 2013-2014)


En aquest apartat podeu trobar informació sobre les beques i els ajuts per fer els vostres estudis que gestiona la UAB. Els interessats a sol·licitar una beca, cal que consulteu, prèviament, el reglament:

- Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l'estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Bases reguladores per a la concessió d'ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2012-2013
- Resolució de la Presidenta de la Comissió de selecció de becaris sobre la borsa dels ajuts de col·laboració
- Nota important sobre les beques d'exempció del recàrrec del 40% per cursar una segona titulació

Relació de convocatòries
Segona ampliació. Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2013-2014
Ampliació. Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2013-2014
Convocatòria de beques diverses. Pere Menal. Curs 2013-2014
Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2013-2014
Beques per a alumnes de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.Curs 2013-2014
Beques per a alumnes de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació Cultura i Esport.Curs 2013-2014
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2013-2014
Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2013-2014
Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2013-2014
Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2013
Convocatòria extraordinària d'ajuts de col·laboració per al suport al servei d'atenció telefònica. Estiu 2013
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona