SERVEI D'INFORMÀTICA

Servei d'informàtica > Correu electrònic

Objectiu del servei

El servei de correu electrònic proporciona als membres de la comunitat universitària bústies electròniques per a la seva relació amb la Universitat. 


Requeriments

Disposar d'un ordinador amb connexió a Internet. 

 Correu i agenda per al PAS i PDI 
Nou correu i agenda per al PAS i PDI
Correu per a alumnes
Difusió de missatges
Llistes de distribució
Formularis
Configuració i suport
Documentació addicional
Tarifes

Caracterítiques i funcionament
El servei de correu per al PAS i PDI compta amb les següents característiques :

 • Accés https
 • Quota inicial de disc de 500 MB
 • Esborrat automàtic de missatges que fa més de 7 dies que estan a la carpeta de missatges esborrats.
 • Esborrat automàtic de missatges que fa més de 15 dies que estan a la carpeta Quarantena.
 • Interfície web d'accés al correu configurable, en diversos idiomes i amb corrector ortogràfic
 • Llibreta d'adreces personal de la interfície web exportable
 • Filtre de virus en tots els correus entrants/sortints
 • Accés alternatiu mitjançant IMAP i POP i les seves versions segures
 • Interfície web d'accés al nou servei d'agenda electrònica
 • Possibilitat de redirecció a bústies alienes
 • Carpeta especial de quarantena per control d'spam al servidor

Per accedir al sistema de correu i agenda via WEB, aneu a l'adreça: https://webmail.uab.es

Es pot fer servir, també, l'accés alternatiu IMAP o POP. Si trieu aquesta opció, les adreces dels servidors són imap.uab.cat i pop.uab.cat respectivament i el servidor de correu sortint és smtp.uab.cat. Els usuaris de serveis comercials d'accés Internet, així com tots els que accediu al correu per ADSL des de casa, heu de consultar al vostre proveïdor per definir el servidor de correu sortint.

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona