Biblioteques > Biblioteques

Les Biblioteques UAB


 

Ciència i Tecnologia


Ciències Socials


Centre de Documentació EuropeaComunicació i Hemeroteca General


Humanitats


Medicina


Sabadell


Veterinària


Cartoteca
 
El Servei de Biblioteques UAB dóna suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Consta de set biblioteques al campus de Bellaterra, una al campus de Sabadell i quatre a les unitats docents en conveni amb els hospitals. És membre del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

 

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona